De organisate

De stichting "Samen voor Sri Lanka" is voortgekomen uit een jarenlange persoonlijke hulpverlening en behartiging van belangen van andere kleine Nederlandse stichtingen in Sri Lanka die niet of nauwelijks geld en mankracht hadden om projecten in Sri Lanka te controleren en te begeleiden.

Sinds 1987 zijn de oprichters van de stichting de Dordtenaren Dhr. C.P. Burger en Dhr. A.P.C. Denisse op dit gebied actief in Sri Lanka.

Om krachtiger en efficiënter naar buiten te kunnen treden is op 26 september 2002 besloten om de stichting notarieel te laten registreren (oprichting dossier: 43914 DO) en bij de Kamer van Koophandel (dossier: 24339841) aan te melden. Om in Sri Lanka slagvaardiger te kunnen optreden heeft de stichting de goedkeuring en de steun verkregen van de ambassade van Sri Lanka en het ministerie van justitie. Tevens is in Sri Lanka de zusterorganisatie "Samen voor Sri Lanka Foundation" opgericht.

De stichting is door de Sri Lankaanse overheid gecertificeerd als non gouvernementele organisatie (NGO, file nr. 108411). De stichting heeft de ANBI status.

Het bestuur wordt gevormd door:

A.P.C.(Ad) DENISSE secretaris/waarnemend voorzitter
F.A.(Frans) WEVERS penningmeester
S (Sanjeewa) WEERARATHNA lid
Thisaru Gimhana Perera (Sanju) HEWA RANASINGHALAGElid

Statutaire doelen

De stichting heeft de volgende statutaire doelen geformuleerd:

  • het bieden van individuele hulp aan de lokale bevolking van Sri Lanka
  • het bieden van hulp aan lokale gemeenschappen op Sri Lanka bij verwezenlijking van gemeenschappelijke doeleinden die de levensstandaard verhogen
  • en voorts al datgene te verrichten dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Zij heeft haar doestelling in het kort omschreven als: SCHOLING - HUISVESTING - ZORG